Reklama
Reklama
Reklama

Odwiedzający
Dzisiaj: 1
Wczoraj: 1
Poprzedni tydzień: 10
Bieżący miesiąc: 33
Poprzedni miesiąc: 66
Ogółem: 208


Joomla visitor tracking and live stats


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Konferencja "Trzy kroki ku dobrej relacji z dzieckiem" Drukuj

22 marca 2017 roku w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni odbyła się konferencja pod nazwą Trzy kroki ku dobrej relacji z dzieckiem.  Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Kuratorium Oświaty, samorządów, dyrektorzy szkół, pedagodzy, nauczyciele oraz Rady Rodziców z 18 szkół podstawowych i gimnazjalnych reprezentujących 8 gmin powiatu starogardzkiego.

Patronat honorowy nad tym ważnym wydarzeniem objął Wójt Gminy Zblewo, patronat merytoryczny pełniła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim oraz Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Starogardzie Gdańskim, zaś patronat medialny – Radio Głos z Pelplina.

Konferencję otworzył pan Tomasz Damaszk, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni, który przywitał przybyłych i podziękował za udział. Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in.  p. Beata Andrzejewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty, p. Daniel Szpręga, sekretarz Gminy Zblewo, p. Bernadeta Grunwald, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim oraz  p. Stanisław Sumowski, wicedyrektor Poradni.

Spotkanie składało się z dwóch części – pierwsza miała charakter wykładowy, zaś druga przyjęła formę panelu dyskusyjnego. Podczas trwania wykładów ks. Ireneusz Smagliński prowadził wywiady z organizatorami,  prowadzącymi oraz gośćmi na żywo transmitowane przez Radio Głos.

W tematykę konferencji wprowadziła uczestników inscenizacja Może lepiej nie być według scenariusza i w reżyserii pana Piotra Wróblewskiego w wykonaniu szkolnego zespołu teatralnego. Przedstawienie ukazywało zaburzone relacje w rodzinie i zagrożenia z nich płynące. Doskonale zostały zobrazowane poszczególne role przyjmowane przez dzieci wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej.

Pan Jacek Jakimiak – psychoterapeuta - w wykładzie inauguracyjnym zaprezentował stadia rozwojowe człowieka oraz zadania i potrzeby dziecka w fazie okresu szkolnego oraz w fazie dorastania. Prelegent zwrócił uwagę, że żyjemy w czasach pędu, pogoni za pracą, za środkami do życia, w związku z czym czasami dzieci są opuszczane przez rodziców bądź jednego rodzica. Wymienione zjawiska w znacznym stopniu wpływają na rozwój dzieci i to, jakimi później stają się dorosłymi. Styl funkcjonowania współczesnej cywilizacji sprawia, że nie poświęcamy czasu na autorefleksję – to ona powinna być na pierwszym miejscu, gdyż inne sprawy są konsekwencją tego, jak o sobie myślimy. Rodzice z różnych powodów nie zatrzymują się nad problemami swoich dzieci – są przepracowani, nie otrzymali wzorców rodzinnych, w wyniku presji społeczno-kulturowej, która lansuje aktywność w przesadzonym wymiarze, a nie docenia się pasywności, np. refleksji.

Pani Danuta Barszcz – psycholog, psychoterapeuta – omówiła problematykę  kryzysu emocjonalnego dziecka w okresie dorastania.  Prowadząca wykład podkreśliła,  jak istotna jest wczesna relacja matki z dzieckiem dla jego rozwoju. W okresie pierwszych trzech lat życia buduje się fundament emocjonalny, który pomaga nam w życiu dorosłym. Niezaspokojenie tych potrzeb  może wpływać na występowanie trudności emocjonalnych. Przykładem sytuacji kryzysowej w życiu dziecka jest pojawienie się nowego członka rodziny, np. rodzeństwa lub partnera. W umyśle dziecka rozgrywa się wówczas mały dramat, a rodzice często nie rozumieją, co się z nim dzieje. W trudnych sytuacjach dzieci mogą reagować w różny sposób, czasami nieakceptowalny społecznie. Ważne jest, aby wyznaczać dziecku granice i określać zasady zachowania, nazywać, co jest odpowiednie, a co niewłaściwe.

Pani Joanna Makiła-Mazurowska - pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim - zwróciła uwagę na formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku z trudnościami emocjonalnymi oraz jego rodzicom. Przedstawiła również rolę poradni, zadania pedagoga szkolnego oraz nauczyciela w przypadku zaburzeń emocjonalnych.

Pani psycholog wskazała nowe zagrożenie, które pojawiło się w ostatnim czasie w Internecie – Niebieski Wieloryb.  Jest to niebezpieczna gra dla nastolatków, która polega na systematycznym samookaleczaniu i szukaniu coraz bardziej drastycznych form zadawania sobie bólu.

Przy okazji spotkania pan Stanisław Sumowski, wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, przypomniał zadania dyrektora szkoły na rzecz  wspierania ucznia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zaproponował nowe formy współpracy szkół z poradnią.

W drugiej części konferencji podczas zajęć w grupach prowadzący podzielili się przykładami z własnej praktyki zawodowej. Uczestnicy wyrażali swoje refleksje dotyczące tematów poruszanych w trakcie wykładów oraz omawiali trudności wychowawcze. Mieli też możliwość zadawania pytań specjalistom.

Przedstawiciele Rad Rodziców wzajemnie dzielili się dobrymi praktykami z rodzicami innych szkół na zajęciach prowadzonych przez pana Jerzego Fiałka, dyrektora Publicznego Gimnazjum w Lubichowie.

Organizatorzy otrzymali wiele pochwał dotyczących przeprowadzonej konferencji. O zadowoleniu uczestników świadczyły wpisy zamieszczone w Księdze Pamiątkowej. Jerzy Fiałek, Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. kardynała Wyszyńskiego w Lubichowie, napisał:

                       

Gratuluję organizacji i atmosfery. W imieniu rodziców dziękuję

 za inicjatywę. Chciałoby się, aby takie spotkania odbywały się częściej.

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                        Barbara Kamysz