Reklama
Reklama
Reklama

Odwiedzający
Wczoraj: 7
Bieżący tydzień: 7
Poprzedni tydzień: 60
Bieżący miesiąc: 101
Poprzedni miesiąc: 132
Ogółem: 308


Joomla visitor tracking and live stats


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

Ogłoszenie o projekcie Drukuj
środa, 02 września 2009 10:27

Gmina Zblewo/ Zespół Szkół Publicznych w Bytoni

w partnerstwie z Zespołem Szkół Publicznych w Zblewie

realizuje Projekt edukacyjny

„Wykorzystam swoją szansę!”

Projekt nr: WND-POKL.09.01.02-22-149/09

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w  jakości usług edukacyjnych

Celem ogólnym projektu jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i specjalistycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  w obu Zespołach Szkół: w Bytoni i w Zblewie.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Eliminowanie trudności w nauce, uzupełnianie braków wiedzy, umiejętności  i kompetencji.
 2. Usprawnienie zaburzonych funkcji rozwojowych.
 3. Usprawnienie funkcji psychomotorycznych.
 4. Usprawnienie funkcji mowy, korygowanie wad wymowy, rozwój komunikacji językowej.
 5. Usprawnienie funkcji grafomotorycznych, wzrost ekspresji twórczej.
 6. Usprawnienie ogólnych funkcji w zaburzeniach sprzężonych.
 7. Przygotowanie do rozwiązywania problemów osobistych poznanie sposobów radzenia w sytuacjach trudnych, poznanie asertywnych form zachowań oraz wykorzystanie ich w życiu codziennym.
 8. Wzmocnienie motywacji do nauki.

Organizujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Bytoni i w Zblewie:

 • Zajęcia wyrównawcze
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia terapii pedagogicznej
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia artystyczne (manualne)
 • Zajęcia rewalidacji indywidualnej
 • Pomoc psychologiczna

Zajęcia będą się odbywać  od 7 września 2009 r. do 18 czerwca 2010 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu i rekrutacji uczestników dostępne są w Biurze Projektu w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni oraz w szkołach lub pod nr tel. 058 588 43 84, 058 560 90 03, 058 588 42 29


Adresy Szkół:

Zespół Szkół Publicznych w Bytoni                                                

ul. Kasztelańska 3                                                                                    

 tel. 058 588 43 84, 058 560 90 03                                                 


Zespół Szkół Publicznych w Zblewie

ul. Kościerska 39

tel. 585884229 

 ul. Kościerska 39