Konkurs „Czar Par” Drukuj

27 kwietnia 2016 r. odbyła się  w naszej szkole XV edycja Interdyscyplinarnego Konkursu  „Czar Par” sprawdzającego znajomość treści polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych oraz ekologicznych wśród uczniów klas VI. Brały w nim udział szkoły z terenu Gminy Zblewo oraz Czarnej Wody, Pieców,  Starogardu Gdańskiego. Konkurs został  zorganizowany przy współpracy  z Urzędem Gminy w Zblewie.

    Uczniowie rozwiązywali zadania w parach, przemieszczając się pomiędzy dwunastoma stanowiskami. Głównym hasłem tegorocznego konkursu były „Zwierzęta”. W trakcie konkursu uczestnicy wykazywali się znajomością ortografii oraz umiejętnością czytania ze zrozumieniem.  W ramach treści przyrodniczych zadaniem uczniów było rozpoznawanie zwierząt po tropach. Treść pozostałych zadań dotyczyła zwierząt występujących na terenie Polski, jak i w innych strefach krajobrazowych świata. Na ścieżce dydaktycznej znajdującej się w pobliżu szkoły należało odpowiedzieć na pytania, wykorzystując wiadomości  z tablic informacyjnych dotyczących zagrożeń lasów oraz czasu rozkładu  odpadów.  Uczniowie rozwiązywali również zadania matematyczne. Przy stanowisku, na którym trzeba było  wykonać żurawia techniką origami, pary wykazały się niesamowitą starannością. Po około czterech godzinach zmagań komisja podsumowała ilość uzyskanych punktów przez poszczególne pary i wyłoniła zwycięzców:

                   I miejsce zajęła para ze Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Starogardzie Gdańskim

Oliwia Żukowska i Filip Szaliński

   II miejsce zajęła para ze Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Starogardzie Gdańskim

Monika Mazella i Paweł Kuczmiński

                 III miejsce zajęła para ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie  –

Agnieszka Nakielska i Nina Narloch

Wyróżnienia:

Agata Bielińska i Dominika Wolff  ze Szkoły Podstawowej  w Bytoni.

  Organizacja konkursu oraz nagrody były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Zblewo, za co składamy wyrazy podziękowania. Dziękujemy również opiekunom za udział oraz przygotowanie uczniów do konkursu.                                                                                                                

Beata Aszyk